สมาคมวิชาชีพโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน รามคำแหง

หลักสูตร Logistics Supply Chain คลังสินค้าและการจัดส่ง

หลักสูตร
“Logistics & Supply Chain
คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า”
Logistics & Supply Chain
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามของ Logistics & Supply Chain ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ความเข้าใจในเรื่องของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะทาให้องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยแท้จริง หลักสูตร “Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า” ถูกออกแบบมาตามแนวความคิดที่ทันสมัย สามารถนาไปปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง Logistics & Supply Chain ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Logistics & Supply Chain เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ การจัดการคลังสินค้า(Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดาเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดาเนินการเป็นระบบให้ คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ดาเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดาเนินงานต่าที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ คลังสินค้านับเป็นองค์ประกอบที่สาคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน
การจัดส่งกระจายสินค้า ปัจจุบันการขนส่งและการกระจายสินค้ามีความสาคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจาหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้านับเป็นต้นทุนที่สาคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการขนส่งและกระจายสินค้าจะช่วยทาให้องค์กรสามารถลดต้นทุน ลดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Logistics & Supply Chain เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านคลังสินค้า เช่น การรับสินค้า การตรวจสอบสินค้า การจัดเก็บสินค้า การหยิบสินค้า การบรรจุสินค้า การนาส่งสินค้า
3. เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการขนส่งและกระจายสินค้า ลดต้นทุน ลดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง
4. รู้จักการประยุกต์นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Logistics & Supply Chain
5. ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
เนื้อหาของหลักสูตร
1. ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. บทบาทและคุณค่าที่สาคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
3. การออกแบบและการวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคอุตสาหกรรม 4.0
4. กรณีศึกษา การวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับมืออาชีพ
5. ความหมายของการจัดการคลังสินค้า วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของคลังสินค้า
6. บทบาทหน้าที่ของการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่
7. เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าในแบบ Digital Platform 4.0
8. การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
9. การประยุกต์ใช้ JIT และระบบ ABC ในการลดปริมาณสินค้าคงคลัง
10. บทบาทสาคัญและคุณค่าของการจัดส่งกับการกระจายสินค้า
11. การบริหารต้นทุนการจัดส่งและกระจายสินค้า
12. การออกแบบกลยุทธ์การขนส่งและการกระจายสินค้า
13. เทคโนโลยีการจัดการขนส่งและกระจายสินค้าในแบบ Digital Platform 4.0
14. กรณีศึกษา การบริหารและการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
วิธีการสัมมนา การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายวางแผนฝ่ายซ่อมบารุง ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบุคคล วิศวกร
ระยะเวลา 1 วัน จานวน 6 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00 น.
วิทยากร อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top