สมาคมวิชาชีพโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน รามคำแหง

หลักสูตรลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing

หลักสูตร
“ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing สาหรับอุตสาหกรรม”
(Logistics Cost Reduction in Lean Manufacturing)
ปัจจุบัน การจัดการกระบวนการขององค์กรที่ดี จะต้องพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่งรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการของลูกค้า ภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่ผู้บริหารองค์กร กระทาได้คือ ต้องทาความเข้าใจ วิเคราะห์ และหาทางรับมือด้วยการปรับองค์กรให้มีความสามารถรองรับปัญหาดังกล่าว
ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักสาคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์จึงต้องอาศัยการกาหนดกลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ ระบบการผลิตแบบลีน เป็นเครื่องมือในการจัดการกระบวนการ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์การ โดยการพิจารณาคุณค่าในการดาเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าในตัวสินค้าและบริการ และกาจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทาให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกาไรและผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจในที่สุด ในขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้รู้จักกับระบบการผลิตแบบลีน ว่าคืออะไร มีแนวคิดอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ อันจะช่วยเป็นแนวทางสาหรับการตัดสินใจ และการนาไปใช้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งได้
หัวข้อหลักสูตร 1. ความสาคัญของการลดต้นทุนโลจิสติกส์แบบ Lean
2. กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์แบบ Lean
3. การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean
4. การลดต้นทุนด้านการวางแผนการผลิตแบบ Lean
5. การลดต้นทุนด้านการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังแบบ Lean
6. การลดต้นทุนด้านขนส่งและกระจายสินค้าแบบ Lean
7. การลดต้นทุนด้านการขายและพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าแบบ Lean
8. เครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้สาเร็จ
9. หลักการ 3 Mu (Muri, Muda, Mura)
10. หลักการสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping)
11. หลักการผลิตและบริการแบบทันเวลาพอดี (Just in Time)
12. หลักการผลิตและบริการแบบดึง (Pull System)
13. หลักการเพิ่มคุณค่าในการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์
14. หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
15. หลักการดาเนินการบริการอย่างมีมาตรฐาน (Standardization)
16. การประยุกต์ใช้หลักการ Lean กับงานด้าน Logistics
วิธีการสัมมนา การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หัวหน้างานผลิตและบริการ พนักงานผลิตและบริการ
ระยะเวลา 1 วัน จานวนวันละ 6 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00 น.
วิทยากร อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top